Mar 142017
 

Mr. Michael Micallef at FITAL-istorja tal-FITA skond is-Sur Michael Micallef
— ħaddiem tal-MITA li jaħdem fi ħdan il-Fondazzjoni għall-Aċċessibilita’ Fl-Informatika (FITA)

Kien fil-bidu ta’ l-1998 li jiena kont ħriġt bl-idea li b’xi mod nipprovdu taħriġ għall-nies għomja u neqsin mid-dawl.  Illum ftit forsi jiftakru li l-ewwel sessjonijiet ta’ taħriġ kienu saru fil-bini tas-CRPD Santa Venera.  Ftit żmien wara akkwistajna uffiċċju fil-bini ta’ Gattard House, li oriġinarjament kien il-ħsieb li tintuża bħala wirja permanenti żgħirha ta’ l-informazzjoni u teknoloġija.

Għall bidu, kont immexxi waħdi dan is-servizz, sakemm eventwalment ġiet imwaqqfa l- Fondazzjoni għall-Aċċessibilita’ Fl-Informatika (FITA), bil-kollaborazzjoni bejn il-CRPD u l-MITA, Dik il-ħabta Chairman tas-CRPD kien is-Sur Joe Camilleri.  Minn żmien għall-żmien kien ikolli laqgħat mas-Sur Camilleri biex naraw kif jista’ jitjieb is-servizz.  Waħda mill-ewwel ħtiġijiet li jiena ħassejt li kien hemm bżonn kienet li l-FITA jkollha Kap Eżekuttiv li jista’ jmexxi l-fondazzjoni ‘l quddiem.

Minn din il-ħatra ‘l hemm, kien hemm impatt kbir għaliex, mhux biss is-servizzi tal-FITA komplew jitjiebu imma komplew jikbru. Infatti maż-żmien bdejna noħolqu servizzi ta’ kollaborazzjoni ma diversi aġenziji oħra fosthom l-MCAST, l-ETC, l-Education u entitajiet oħra.

Servizzi

Tul dawn is-snin fil-FITA żviluppajna diversi servizzi ġodda li qabel ma kienux jeżistu.  Dawn jinkludu l-evalwazzjoni tal-websites biex naraw il-livell ta’ aċċessibilita.  Ħloqna ukoll programm fejn min ried li jkollu il-website ċertifikata bħala aċċessibbli, stajna ngħinuh jagħmel dan bl-iktar mod faċli u bl-inqas spejjeż possibbli.

Servizz ieħor ta’ importanza li tagħti l-FITA, imma li sfortunatament ma tantx jidher huwa servizz ta’ support tekniku lill-dawk l-għomja li jkunu jridu xi assistenza biex jissettjaw xi ħaga fil-kompjuters tagħhom u forsi ma’ jkollhomx l-għarfien li jagħmlu dan waħedhom. Dan is-servizz ta’ support mhux biss intlaqa tajjeb ħafna, izda għadu fost l-aktar apprezzati.

Il-FITA kumplimentari mas-servizz li għadni kemm semmejt, għandna ukolll servizzi ta’ konsulenza mhux biss għall-persuni b’diżabilita imma wkoll għall-dawk li jħaddmu u li forsi jesperjenzaw xi diffikulta fuq ix-xogħol għax jinzerta li jkollhom xi ħaddiem li sfortunatament jispiċċa b’diżabilita u huma jkunu jixtiequ li mhux biss jibqgħu iħaddmuh magħhom lill-dak il-ħaddiem, imma jtejbulu il-livell tal-kontribut tiegħu fuq il-post tax-xogħol.

Taħriġ

Kienu numru sostanzjali ta’ studenti li bbenefikaw mit-taħriġ fl-informatika li tajthom.  Għandi pjacir ngħid li ħafna minnhom wara li spiċċaw mill-kors komplew itejbu il-ħiliet tagħhom b’mod individwali.

Illum għandi 53 sena.  Tajjeb ngħid li meta bdejt jiena fl-informatika l-affarijiet kienu ħafna iżjed iebsin, dan għaliex l-ewwelnett it-teknoloġija tal-kompjuters jitkellmu kienet għadha fil-bidu tagħha u l-irħas sistemi kienu dawk robotiċċi u barra minn hekk f’Malta ma’ kien għad m’hawn ħadd li kellu esperjenza ta’ kif sistemi ta’ kompjuters jitkellmu setgħu jintużaw, jiġu programmati, u iktar iktar xi kwalita ta’ xogħolijiet ġodda setgħu jinħolqu jekk wieħed  jitgħallem juża din it-teknoloġija.

Għandna diversi persuni għomja u neqsin mid-dawl li bis-saħħa tal-kompjuters jitkellmu, għandhom impjieg stabbli u produttiv. Biex insemmi ftit mid-diversita’ ta’ xogħolijiet li nħolqu, dawn jinkludu avukati, skrivani, xogħol ta’ riċerka, w xogħol ta’ konverżjoni ta’ dokumenti stampati għal dokumenti elettroniċi.

Teknoloġija

It-teknoloġija ta’ l-informatika ma fihiex limitu. Fil-futur nixtieq nara xogħlijiet ġodda bħal per eżempju ‘Stock Broking’. Nagħlaq billi ngħid li f’ħajti t-teknologija ta’ l-informatika kellhom impatt kbir, mhux biss għax għandi impjieg, imma ukoll għax permezz ta’ dan l-impieg għamilt differenza f’ħajjiet nies oħra.  Barra minn hekk, it-teknoloġija tagħtni lura parti sostanzjali mill-indipendenza, li kienet itteħditli meta jiena kont tlift id-dawl ta’ għajnejja fl-eta’ ta’ 23 sena.

Jekk tixtiequ titgħalmu aktar dwar kif il-FITA w kif ngħinu intrapriżi w persuni b’diżabilita’ biex titkattar l-aċċessibilita’ għal kulħadd, tistgħu issibuna fuq 25992343 jew info@fitamalta.eu

Inselmilkom.

 

Related Resources

15 Years of service, projects and innovation

If you found this information useful, please consider sharing it.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Go to top of page